2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Kriterleri

18 Şubat 2009 tarih ve 27145 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik” ile “Yükseköğretim Kurumları Arasında Yurtiçi Öğretim Elemanı ve Öğrenci Değişim Programlarının Desteklenmesi Amacıyla Yükseköğretim Kurulunca Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Bu Kapsamda Yapılacak Ödemeler İle Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller” çerçevesinde;

 

1- Farabi Değişim Programı Protokolü imzalayan yükseköğretim kurumlarınca, Değişim için seçilecek öğrencilerin sıralamasının not ortalamalarına göre program bazlı yapılması,

 

2- 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı için Farabi Değişim Programı kapsamında öğrencilere ödenecek aylık burs miktarının 400.-TL olarak belirlenmesi,

 

3- Farabi Değişim Programından burslu olarak yararlanmak üzere hareketlilik hakkı kazandığı halde değişime katılmayan öğrencilerin yerine; yasal tarihinde başvurup sıralamaya girmiş ancak yedekte kalmış adayların 2016-2017 eğitim öğretim döneminden itibaren geçerli olmak üzere değişime burslu katılabilmeleri,

 

4- Farabi Değişim Programından burslu olarak yararlanmaya hak kazanan öğrencilere, 2016-2017 eğitim öğretim döneminden itibaren geçerli olmak üzere 4 ay süre ile burs ödenmesi Yürütme Kurulu’nun 10.02.2016 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.