2017-2018 yılı Süreç Sonunda Yapılacaklar

***2017-2018 eğitim- öğretim yılı için farabi değişim programı kapsamında çeşitli üniversitelerde değişim hakkı kazanarak gitmiş olan öğrencilerimizin dikkatine!

Değişime katılan öğrencilerin süreç bitiminde teslim etmeleri gereken evraklar aşağıda belirtilmiştir:

  • 2 adet, gidilen yükseköğretim kurumunda geçirilen eğitim dönemine/dönemlerine ilişkin transkript (Gidilen üniversitenin Farabi ofisleri tarafından hazırlanır ve gönderilir.)
  • 2 adet, gidilen yükseköğretim kurumunda geçirilen eğitim dönemine/dönemlerine ilişkin sınav sonuçları  harflendirilirken kullanılan not aralıklarını gösterir belge  (Eğer transkriptte bu bilgi yer alıyorsa bu belgenin hazırlanması gerekmemektedir.)
  • 1 adet Öğrenci nihai raporu ( Bilgisayar ortamında, Form Doldurma Rehberine uygun olarak doldurulacak ve 1 nüsha bilgisayar çıktısı alınacaktır.)
  • 2 adet Katılım belgesi (Gidilen Üniversitenin Farabi Kurum Koordinatörlüğü tarafından hazırlanacaktır)

Evraklarını tamamlayan öğrenciler, gidilen üniversitedeki son işlemlerinin tamamlanmasının (Final veya Bütünleme sınavları gibi son sınavlarının tamamlanması) ardından en geç 15 gün içinde Erzincan Üniversitesi Farabi Kurum Koordinatörlüğü’ne ulaştırmak zorundadırlar.

Not: farabi.erzincan.edu.tr internet adresinin Farabi Değişim Programı web sayfasında Öğrenci Başvuru kısmında ilgili form ve rehberleri bulabilirsiniz.