2017-2018 Farabi Değişim Programı Başvuru Sonuçları

*** 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında üniversitemizden Farabi öğrencisi (Giden Öğrenci) olmaya hak kazanan öğrencilerin listesi için tıklayınız.

*** 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında üniversitemizde Farabi öğrencisi (Gelen Öğrenci) olmaya hak kazanan öğrencilerin listesi için tıklayınız.

Hak kazanan öğrenciler, Form Doldurma Rehberine göre aşağıdaki formları hazırlamak zorundadır. Uygun olmayan veya süresi içerisinde teslim edilmeyen evraklar geçersiz sayılacaktır.

veri formunu (veri formu.docx)  eksiksiz olarak doldurduktan sonra eufarabi@hotmail.com adresine göndereceklerdir.

Fergat Eden Öğrenciler,

feragat dilekçesini dolduktan sonra çıktısını imzalayıp koordinatörlüğümüze iletmek zorundadırlar.