2016-2017 eğitim-öğretim yılı Farabi Değişim Programı kapsamında çeşitli üniversitelerde değişime katılmış olan öğrencilerin süreç bitiminde teslim etmeleri gereken evraklar aşağıda belirtilmiştir:

  • 2 adet, gidilen yükseköğretim kurumunda geçirilen eğitim dönemine/dönemlerine ilişkin transkript (Gidilen Üniversitenin Farabi Kurum Koordinatörlüğü tarafından hazırlanacaktır ve gönderilecektir. Öğrenciler, yalnızca süreç ve evrak takibinden sorumludur. Başka bir işlem yapmazlar!)
  • 2 adet, gidilen yükseköğretim kurumunda geçirilen eğitim dönemine/dönemlerine ilişkin sınav sonuçları  harflendirilirken kullanılan not aralıklarını gösterir belge  (Eğer transkriptte bu bilgi yer alıyorsa bu belgenin hazırlanması gerekmemektedir.)
  • 1 adet Öğrenci nihai rapor ( Tüm öğrenciler tarafından bilgisayar ortamında, Form Doldurma Rehberine uygun olarak doldurulacak ve 1 nüsha bilgisayar çıktısı alınacaktır. )Posta veya kargo ile koordinatörlüğümüze iletilecektir.
  • 2 adet Katılım belgesi (Gidilen Üniversitenin Farabi Kurum Koordinatörlüğü tarafından hazırlanacaktır ve gönderilecektir. Öğrenciler, yalnızca süreç ve evrak takibinden sorumludur. Başka bir işlem yapmazlar!)
  • Yukarıda belirtilen dokümanların hazırlanması, iletimi ve takibi öğrencilerin sorumluluğundadır.
  • Evraklarını tamamlayan öğrenciler, gidilen üniversitedeki son işlemlerinin (Gidilen kurumdaki Son Bütünleme veya Final sınavının) tamamlanmasının ardından en geç 15 güniçinde Erzincan Üniversitesi Farabi Kurum Koordinatörlüğü’ne ulaştırmak zorundadırlar. Gidilen kuruma ait Farabi Kurum Koordinatörlükleri aracılığı ile de evrakların gönderilmesi uygundur.
  • Tüm evraklar orijinal olmak zorundadır. Faks, fotokopi, e-posta vb. gibi şekillerde gönderimler reddedilecektir.