Yükseköğretim Genel Kurul Kararı ile Farabi Değişim Programı Esas ve Usulleri Yönetmeliği’nin 8.’inci maddesi değişmiştir. 8. Madde için tıklayınız.